News & Updates

Webshopbestellingen

Bestellingen die in de Droomslijper webshop gedaan zijn, kunnen daarna niet worden geannuleerd. Dit komt omdat uw bestelling direct automatisch wordt verwerkt. Wij adviseren u om de aflevering van uw bestelling af te wachten. Nadat u de bestelling in ontvangst hebt genomen, kunt u het product retourneren en krijgt u uw aankoopbedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Kosten voor het retourzenden van uw bestelde producten zijn voor rekening van de koper en niet voor de verkopende partij, te weten Droomslijper BV.

Retourneringsvoorwaarden

In de richtlijn consumentenrechten staat vermeld wat uw rechten en plichten zijn bij het retourneren van een aangeschaft product.

Bestelling retourneren

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst de order schriftelijk of telefonisch aan Droomslijper kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met Droomslijper, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden naar Droomslijper. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Droomslijper retourneren, conform de door Droomslijper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.