News & Updates

Werknemers, welke maatregelen kan de werknemer nemen?

Samen met de werkgever kan werknemer de kans op klachten verkleinen.

Kwartsstof werknemers, ook de werknemers moeten hun de verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen de werkgever is verantwoordelijk. De Inspectie zal ook de werknemers vragen naar de genomen beheersmaatregelen.

Kwartsstof  werknemers beheersmaatregelen nemen kan onder andere door:

  • Indien mogelijk een andere werkmethode kiezen.
  • Gereedschap met afzuiging en/of watertoevoer gebruiken en ervoor zorgen dat de afzuiging goed aansluit op het werkvlak.
  • Zorgen voor voldoende ventilatie.
  • De werkruimte regelmatig en goed schoonhouden.
  • Stoffige werkzaamheden zo veel mogelijk gescheiden uitvoeren van stofarme/stofvrije werkzaamheden.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (zie hieronder) dragen die de werkgever uitreikt.