News & Updates

Wat kunnen werkgevers doen?

 

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen nemen om blootstelling te beperken.

Het kwartsstofprobleem is niet eenvoudig op te lossen, kwartshoudende materialen worden immers veel gebruikt in de bouwnijverheid. Daar komt bij dat de grenswaarde erg laag is, de blootstelling komt dus al gauw boven de toegestane grenswaarde uit. Bovendien is er sprake van een groot aantal bewerkingsmethoden die leiden tot het vrijkomen van stof. Werkgevers kunnen echter verschillende maatregelen nemen om blootstelling te beperken. Dat moeten zij doen in de volgende volgorde (zie Arbowet art. 3, lid 1);

  • Allereerst moeten zij het ontstaan en verspreiden van kwartsstof beperken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor ander materiaal (bijvoorbeeld gipsblokken in plaats van cellenbeton en kwartsvrije in plaats van kwartshoudende natuursteen) of voor een andere werkmethode (bijvoorbeeld blokken laten knippen in plaats van zagen, zodat er minder stof vrijkomt of beton en steen nat boren/zagen).
  • Als het ontstaan en verspreiden van kwartsstof niet te voorkomen is, moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers gereedschap gebruiken met afzuiging en/of watertoevoer waarbij de afzuiging goed moet aansluiten op het werkvlak.
  • Daarnaast moeten zij zorgen voor voldoende ventilatie en erop toezien dat de werkruimte regelmatig en goed wordt schoongemaakt.
  • Als deze maatregelen niet het gewenste effect hebben, moeten werkgevers ervoor zorgen dat het aantal blootgestelde werknemers en de blootstellingsduur worden beperkt. Bijvoorbeeld door stoffige werkzaamheden en stofarme/stofvrije werkzaamheden zoveel mogelijk te scheiden.
  • Daarnaast moeten zij zorgen voor taakroulatie, waardoor de blootstelling aan stof per persoon afneemt.
  • Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (zie hieronder) ter beschikking worden gesteld;
  • Volgelaatsmasker met P3-filter voorzien van aangeblazen lucht.
  • In combinatie met afzuiging of nat werken, is een P2-masker doorgaans voldoende.